YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là 

  • A. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín không đổi.
  • B. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên.
  • C.  số đường sức từ song song với mặt phẳng tiết diện của cuộn dây dẫn kín không đổi. 
  • D. từ trường xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín không thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>