AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào sau đây đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

  Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở :

  • A. hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.
  • B. các nguyên tử cấu tạo nên vật gọi là điện trở của vật dẫn.
  • C. dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn. 
  • D. êlectron của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>