AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Axit axetic khi phản ứng với quỳ tím:

  • A. Qùy tím không đổi màu
  • B. Qùy tím hóa xanh
  • C. Qùy tím hóa đỏ do axit axetic là axit mạnh
  • D. Qùy tím hóa hồng do axit axetic là axit yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA