AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng khi thay thế natricacbonat bằng canxicacbonat trong phản ứng với axit axetic là:

  • A. Xuất hiện kết tủa trắng của Canxi
  • B. Xuất hiện khí nâu đỏ
  • C. Xuất hiện khí không màu
  • D. Xuất hiện đồng thời khí không màu và kết tủa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

  Hiện tượng xuất hiện khí không màu chính là khí cacbonic.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>