YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng khi cho Axit axetic tác dụng với natri cacbonat là:

  • A. Xuất hiện kết tủa trắng của natri
  • B. Xuất hiện khí nâu đỏ
  • C. Xuất hiện khí không màu
  • D. Xuất hiện đồng thời kết tủa trắng và khí không màu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2CH3COOH + Na2CO3→2CH3COONa + CO2 + H2O tạo khí CO2 không màu, không duy trì sự cháy.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA