AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Axit fomic và anđehit fomic đều

  • A. có phản ứng tráng gương
  • B. tác dụng với kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa
  • C. tác dụng được với bazơ
  • D. Tác dụng được với oxit bazơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>