AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng khi cho anđehit fomic vào dung dịch chứa AgNO3 trong NHlà:

  • A. Tạo kết tủa màu trắng xám bám lên thành ống nghiệm
  • B. Tạo đồng thời kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu
  • C. Có khí không màu thoát ra
  • D. Tạo kết tủa màu đen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  HCHO + 2AgNO3 + 3NH3  + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

  Hiện tượng là tạo kết tủa màu trắng xám của kim loại bạc, bám vào thành ống nghiệm, có thể soi gương được.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA