YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Âm mưu chung của các thế lực ngoại xâm khi kéo vào nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

  • A. biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
  • B. mở đường cho Mĩ xâm lược Việt Nam.
  • C. ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản.
  • D. lật đổ chính quyền cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA