AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay là

  • A. đầu tư cho nghiên cứu khoa học đem lại lợi nhuận lớn nhất.
  • B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • C. thời gian từ nghiên cứu khoa học đến sản xuất ngày càng rút ngắn.
  • D. diễn ra trên quy mô lớn và tốc độ nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA