AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh thực hiện “phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành 2 quốc gia dựa trên cơ sở nào?

  • A. Tỷ lệ các dân tộc.
  • B. Tôn giáo: Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
  • C. Ranh giới tự nhiên của sông Hằng và sông Ấn.
  • D. Trưng cầu dân ý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>