AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lí do chủ yếu dẫn đến sự khác nhau về thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là vì mỗi giai cấp có

  • A.  vị trí kinh tế và trình độ hiểu biết khác nhau.
  • B. quyền lợi kinh tế và địa vị chính trị khác nhau.
  • C. khả năng tiếp thu những hệ tư tưởng khác nhau.
  • D. có trình độ, năng lực lãnh đạo cách mạng khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>