AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All schools / on earth / equipped / computers and the Internet.

  • A. All schools on earth will be equipped with computers and the Internet.
  • B. All schools on earth to be equipped with computers and the Internet.
  • C. All schools on earth will be equipped by computers and the Internet.
  • D. All schools on earth to be equipped by computers and the Internet.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>