ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.

  • A. Housework will never be done by housewives any more.
  • B. Housewives have to spend more and more time to do housework.
  • C. Never have housewives spent as much time doing housework as they do now.
  • D. No longer do housewives have to spend a lot of time doing housework.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE