AMBIENT
 • Choose the sentence which has the closest meaning to the original one

  Câu hỏi:

  I will take up golf this year.

  • A. I will begin to play golf this year. 
  • B. I will stop playing golf this year.
  • C. I will build a golf court this year.
  • D. I will enter a golf competition this year.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>