AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Just imagine / human life / be like / 20 years.

  • A. Just imagine how human life will be like for 20 years.
  • B. Just imagine human life will be like in 20 years.
  • C. Just imagine what human life will be like in 20 years.
  • D. Just imagine that human life will be like since 20 years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>