AMBIENT
 • Câu hỏi:

  no places / people / suffer / the lack of food and accommodation.

  • A. In no places, where people have to suffer the lack of food and accommodation.
  • B. There will be no places where people have to suffer the lack of food and accommodation.
  • C. As there are no places, people will suffer the lack of food and accommodation.
  • D. They are no places that people will have to suffer the lack of food and accommodation.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>