YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở người, alen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai bị bạch tạng. Biết mọi người khác trong gia đình bình thường, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Kiểu gen của bố mẹ là

  • A. AA × AA        
  • B. XAXa × XAY              
  • C. Aa × Aa              
  • D. Aa × AA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường

  Con trai bị bệnh → bố mẹ đều dị hợp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81806

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON