YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy đinh hoa vàng, thế hệ ban đầu có 1 cây hoa đỏ (Aa) và 2 cây hoa vàng (aa). Cho 3 cây trên tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối ở thế hệ thứ 4. Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ thứ 4 là

  • A. 31,6% đỏ : 69,4% vàng
  • B. 66.5% đỏ :33,5% vàng
  • C. 33,5% đỏ : 66,5% vàng
  • D. 70% đỏ : 30% vàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1Aa :2 aa → tần số alen : 1A : 5a

  F4 cấu trúc di truyền là 1/36AA: 10/36Aa:25/36aa

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON