YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những đặc điểm của thường biến là

  • A. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính
  • B. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định
  • C. di truyền được cho đời sau, là nguyên liệu của tiến hóa
  • D. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm của thường biến là xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON