YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giới hạn sinh thái?

  • A. Sinh vật sống được ngoài khoảng giới hạn sinh thái khi gặp điều kiện thuận lợi
  • B. Trong khoảng chống chịu, nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật
  • C. Giới hạn sinh thái chỉ đúng với các nhân tố vô sinh
  • D. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của nhiều nhân tố thái mà ở đó sinh vật phát triển ổn định theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng về giới hạn sinh thái là B

  A sai, ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không tồn tại được

  C sai, giới hạn sinh thái đúng với mọi nhân tố sinh thái

  D sai, giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố thái mà ở đó sinh vật phát triển ổn định theo thời gian

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81753

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON