MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

   Electron đang ở quỹ đạo n chưa rõ thì chuyển về quỹ đạo L và thấy rẳng bán kính quỹ đạo đã giảm đi 4 lần. Hỏi ban đầu electron đang ở quỹ đạo nào?

  • A. O
  • B. M
  • C. N
  • D. P

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng công thức tính Bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hyđrô:

  \(r_n=n^2.r_0\),

  Bán kính quỹ đạo L:  \(R_2=2^2.r_0=4.r_0\)
  Bán kính quỹ đạo n:  \(R_n=n^2.r_0\)

  Theo đề bài:  \(\frac{R_n}{R_2}=\frac{n^2}{4}=4\rightarrow n=4\)

  Vậy electron ban đầu đang ở quỹ đạo N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA