AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào?

  • A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân
  • B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectron
  • C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron
  • D. Trạng thái có năng lượng ổn định.
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>