YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở nguyên tử hidro, quỹ đạo nào sau đây có bán kính lớn nhất so với bán kính các quỹ đạo còn lại? 

  • A. O
  • B. N
  • C. L
  • D. P

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có: Rn = n2.ro (trong đó ro là bán kính quỹ đạo cơ bản: ro = 5,3.10-11 m)

  Quĩ đạo O có n = 5.

  Quĩ đạo N có: n = 4

  Quĩ đạo L có n = 2

  Quĩ đạo P có n = 6.

  ⇒ Trong các quỹ đạo trên, quỹ đạo P có n lớn nhất lên bán kính là lớn nhất.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA