• Câu hỏi:

  Ở nguyên tử hidro, quỹ đạo nào sau đây có bán kính lớn nhất so với bán kính các quỹ đạo còn lại? 

  • A. O
  • B. N
  • C. L
  • D. P

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có: Rn = n2.ro (trong đó ro là bán kính quỹ đạo cơ bản: ro = 5,3.10-11 m)

  Quĩ đạo O có n = 5.

  Quĩ đạo N có: n = 4

  Quĩ đạo L có n = 2

  Quĩ đạo P có n = 6.

  ⇒ Trong các quỹ đạo trên, quỹ đạo P có n lớn nhất lên bán kính là lớn nhất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC