MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong quang phổ của nguyên tử hiđro, ba vạch đầu tiên trong dãy Lai man có bước sóng \(\lambda _{12}=121,6 nm\) ; \(\lambda _{13}=102,6 nm\) ; \(\lambda _{14}=97,3 nm\). Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Banme và vạch đầu tiên trong dãy Pasen là

  • A. 686,6 nm và 447,4 nm. 
  • B.  660,3 nm và 440,2 nm. 
  • C. 624,6nm và 422,5 nm
  • D. 656,6 nm và 486,9 nm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\lambda _{23}=\frac{\lambda _{13}.\lambda _{12}}{\lambda _{12}-\lambda _{13}}=\frac{102,6.121,6}{121,6-102,6}=656,64nm\)

  \(\lambda _{24}=\frac{\lambda _{14}.\lambda _{12}}{\lambda _{12}-\lambda _{14}}=\frac{97,3.121,6}{121,6-97,3}=486,9nm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA