YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quang phổ của nguyên tử hiđro, ba vạch đầu tiên trong dãy Lai man có bước sóng \(\lambda _{12}=121,6 nm\) ; \(\lambda _{13}=102,6 nm\) ; \(\lambda _{14}=97,3 nm\). Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Banme và vạch đầu tiên trong dãy Pasen là

  • A. 686,6 nm và 447,4 nm. 
  • B.  660,3 nm và 440,2 nm. 
  • C. 624,6nm và 422,5 nm
  • D. 656,6 nm và 486,9 nm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\lambda _{23}=\frac{\lambda _{13}.\lambda _{12}}{\lambda _{12}-\lambda _{13}}=\frac{102,6.121,6}{121,6-102,6}=656,64nm\)

  \(\lambda _{24}=\frac{\lambda _{14}.\lambda _{12}}{\lambda _{12}-\lambda _{14}}=\frac{97,3.121,6}{121,6-97,3}=486,9nm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3526

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF