Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng- Vật lý 12

5 trắc nghiệm 13 bài tập SGK 3 hỏi đáp

Để vận dụng tốt hơn các công thức quan trọng của hiện tượng quang điện vào việc giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài Hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng. Nội dung bài kiểm tra trắc nghiệm lần này xoay quanh các kiến thức về thí nghiệm Héc của hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng giải thích định luật về giới hạn quang điện ...

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):