99 câu Trắc nghiệm Mũ và Lôgarit vận dụng cao có lời giải

10/10/2017 2.61 MB 244 lượt xem 27 tải về

Tải về

Tuyển tập các bài Trắc nghiệm vận dụng cao chuyên đề Lũy thừa - - Lôgarit từ các đề minh họa, Đề thi thửĐề thi THPT Quốc gia môn Toán.

BÀI TOÁN VẬN DỤNG NĂM 2017

CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA - MŨ - LOGAR

 

Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247 tải file PDF tài liệu về máy.

Câu 1: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017 –  MH LẦN 2) Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số thực m để phương trình \({6^x} + (3 - m){2^x} - m = 0\) có nghiệm thuộc khoảng (0;1).

A. [3;4]                                 B. [2;4]                                  C. (2;4)                                  D. (3;4)

Câu 2: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017 –  Mã đề  104  –  MH LẦN 2) Xét các số thực a, b thỏa mãn a>b>1. Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của biểu thức \(P = \log _{\frac{a}{b}}^2\left( {{a^2}} \right) + 3{\log _b}\left( {\frac{a}{b}} \right).\)

A. \({P_{\min }} = 19.\)                  B. \({P_{\min }} = 13.\)                   C. \({P_{\min }} = 14.\)                   D. \({P_{\min }} = 15.\)

Câu 3: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017  –  Mã đề  101) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn \({\log _3}\frac{{1 - xy}}{{x + 2y}} = 3xy + x + 2y - 4.\) Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của P=x+y.

A. \({P_{\min }} = \frac{{9\sqrt {11}  - 19}}{9}\)                                                    B. \({P_{\min }} = \frac{{9\sqrt {11}  + 19}}{9}\)

C. \({P_{\min }} = \frac{{18\sqrt {11}  - 29}}{9}\)                                                  D. \({P_{\min }} = \frac{{2\sqrt {11}  - 3}}{3}\)

Câu 4: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017 –  Mã đề  102) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \({4^x} - {2^{x + 1}} + m = 0\) có hai nghiệm thực phân biệt.

A. \(m \in \left( { - \infty ;1} \right)\)                                                                      B. \(m \in \left( {0; + \infty } \right)\)

C. \(m \in \left( {0;1} \right]\)                                                                    D. \(m \in \left( {0;1} \right)\)

Câu 5: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017  –  Mã đề  102) Xét các số thực dương a, b thỏa mãn \({\log _2}\frac{{1 - ab}}{{a + b}} = 2ab + a + b - 3.\) Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của biểu thức \(P = a + 2b.\)

A. \({P_{\min }} = \frac{{2\sqrt {10}  - 3}}{2}.\)                                                     B. \({P_{\min }} = \frac{{3\sqrt {10}  - 7}}{2}.\)

C. \({P_{\min }} = \frac{{2\sqrt {10}  - 1}}{2}.\)                                                     D. \({P_{\min }} = \frac{{2\sqrt {10}  - 5}}{2}.\)

Câu 6: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017 –  Mã đề  103) Xét hàm số \(f(t) = \frac{{{9^t}}}{{{9^t} + {m^2}}}\) với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho \(f(x) + f(y) = 1\) với mọi x, y thỏa mãn \({e^{x + y}} \le e(x + y).\) Tìm số phần tử của S.

A. 0                                        B. 1                                         C. Vô số                                                D. 2

Câu 7: (Đề  thi  THPT Quốc Gia năm 2017 –  Mã đề  104) Xét các số nguyên a, b sao cho phương trình \(a{\ln ^2}x + b{\mathop{\rm lnx}\nolimits}  + 5 = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) và phương tình \(5{\ln ^2}x + b\log x + a = 0\) có hai nghiệm \({x_3},{x_4}\) thỏa mãn \({x_1},{x_2} > {x_3},{x_4}.\) Tính giá trị nhỏ nhất \({S_{\min }}\) của \(S = 2a + 3b.466666.\)

A. \({S_{\min }} = 30.\)                   B. \({S_{\min }} = 25.\)                   C. \({S_{\min }} = 33.\)                   D. \({S_{\min }} = 17.\)

{--Xem đầy đủ nội dung ở phần Xem Online hoặc tải về--}

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

 

Tài liệu liên quan