Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Bài 1 Đường tiệm cận

5 trắc nghiệm 2 bài tập SGK 24 hỏi đáp

Sau khi đã nắm được lý thuyết và cách giải bài tập liên quan đến bài giảng Giải tích 12 Chương 1 Bài 4 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số, xin mời các em cùng thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn để cũng cố cũng như rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):