ai làm giúp mk câu này vs. thanks nhiều

ai làm giúp mk câu này vs. thanks nhiều

bởi trương kim oanh ngày 13/11/2017

cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  • cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp

    bởi Trần Trung Thành Thành ngày 14/11/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan