cacbohidrat

cacbohidrat

bởi Tố Như ngày 12/09/2017

Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là (hao hụt trong pư là10%)

A. 0,6061 tấn                B. 1,65 tấn             C. 0,491tấn                D. 0,6 tấn

Theo dõi (0)

Câu trả lời (3)

 • Hao hụt phản ứng là 10% có nghĩa là hiệu suất phản ứng là 100 - 10 = 90%

  Viết phương trình phản ứng:

  1/297 mol                                         ←     1/297 mol

  Khối lượng xenlulozo là: (1/297).162.(100/90) = 0,6061 tấn

  bởi Mai Trang ngày 12/09/2017
  Like (0)
 • cậu tính sai rồi, câu hỏi là tính xelulozo mà 

  bởi Tố Như ngày 18/09/2017
  Like (0)
 • Mình sửa lại rồi cậu. hic. sr mình có cái tật đọc lướt nên bị nhầm. huhu

  bởi Mai Trang ngày 18/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho  a gam hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở và 2 mol amino axit no mạch hở tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Đốt 0.15a gam hỗn hợp X thu được 30.24 lít CO2 (đktc). Nếu cho 0.15a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

 • Cho các phát biểu sau

  1. Các peptit đều có phản ứng màu biure.

  2. Fructozơ có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag.

  3. Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau.

  4. Mỡ động vật và dầu thực vật đều nhẹ hơn nước, khi đun nóng thì tan trong nước.

  - Số phát biểu đúng là:

 • Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl loãng.

  (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

  (3) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

  (4) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít CuCl2.

  (5) Nhúng thanh Fe vào dung dịch ZnCl2.

  (6) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít MgCl2.

  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

  thanks mn nha!

 • Cho em hỏi bài tí xíu ạ

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giả trị của m là:

 • Trong Lipit không tinh khiết thường lẫn một lượng nhỏ axit mono cacboxylic tự do. Chỉ số axit của Lipit này là 7. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa 1 gam Lipit đó là:

  A. 6 mg.                            B. 5 mg.                            C. 7 mg.                            D. 4 mg.

  Em cảm ơn ạ!!

 • Một câu đốt cháy chất béo khó nha mn ^^

  Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hóa m gam X (hiệu suất 75%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là: