YOMEDIA
NONE

Bài tập C6 trang 27 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 27 sách GK Lý lớp 9

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20oC có điện trở 25 Ω, có tiện diện tròn bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy \(\pi\)= 3,14).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

R =  ⇒ l =  =  = 0,1428 m ≈ 14,3 cm. 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 27 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON