YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 38 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 38 sách GK Lý lớp 9

Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của đoạn mạch này là P. Hãy chứng tỏ rằng, công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, được tính bằng công thức \(A = Pt = UIt\).

Trong đó U đo bằng vôn (V),

              I đo bằng ampe (A)

              t đo bằng giây (s)

              thì công A của dòng điện đo bằng jun (J)

1 J = 1W.1s = 1V.1A.1s.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ  \(P =\frac{A}{t}\) ta suy ra A = Pt. Mặt khác P = UI, do đó A = UIt; 

Trong đó U đo bằng vôn (V),

              I đo bằng ampe (A)

              t đo bằng giây (s)

              và công A đo bằng jun (J)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 38 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON