YOMEDIA
NONE

Bài tập 13.6 trang 38 SBT Vật lý 9

Bài tập 13.6 trang 38 SBT Vật lý 9

Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.

a. Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư.

b. Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

c. Tính tiền điện của mỗi hộ và của cả khu dân cư trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

P=120.500=60000W=60kW.

b) Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là: 

A=P.t=60.4.30=7200kW.h=2,592.1010J.

c) Tiền điện của mỗi hộ phải trả là:

t=0,12.4.700.30=10080đồng

Tiền điện cả khu dân cư phải trả là:

T=500.10080=5040000đồng

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.6 trang 38 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON