YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C4 trang 38 SGK Vật lý 9

Giải bài C4 tr 38 sách GK Lý lớp 9

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công,

được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian: \(p=\frac{A}{t}\) trong đó A là công thực hiện trong thời gian t.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 38 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON