YOMEDIA
ZUNIA12

Tính chiều dài dây dẫn bằng đồng có khối lượng là 0.5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2 ?

Một cuộn dây dẫn bằng đồng có khối lượng là 0.5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2

a)Tính chiều dài dây dẫn. Biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3

b) Tính điện trở của dây dẫn này.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Tóm tắt :

  \(m=0,5kg\)

  \(S=1mm^2=1.10^{-6}m^2\)

  \(D=8900kg/m^3\)

  \(\rho=1,7.0^{-8}\Omega m\)

  a) \(l=?\)

  b) \(R=?\)

  GIẢI :

  a) Thể tích của dây dẫn là :

  \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,5}{8900}=\dfrac{1}{17800}\left(m^3\right)\)

  Chiều dài dây dẫn là :

  \(V=S.l\Rightarrow l=\dfrac{V}{S}=\dfrac{\dfrac{1}{17800}}{1.10^{-6}}\approx56,18\left(m\right)\)

  b) Điện trở của dây dẫn là :

  \(R=\rho.\dfrac{l}{S}=\dfrac{1,7.10^{-8}.56,18}{1.10^{-6}}\approx0,96\left(\Omega\right)\)

  Đáp số: \(\left\{{}\begin{matrix}l=56,18m\\R=0,96\Omega\end{matrix}\right.\)

    bởi Hiếu Trần 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON