ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M,N ?

Hai điện trở R1vaf R2được mắc theo hai cách vào hai điểm M,N trong sơ đồ, trong đó hiệu điện thế U=6V. trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. trong cách mắc thứ 2, ampe kế chỉ 1,8A

a/đó là hai cách mắc thế nào?vẽ sơ đồ từng cách mắc

b/tính điện trở R1 và R2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • a. Có hai cách mắc + Cách 1: R1 nối tiếp R2 + Cách 2: R1 song song R2 b. Do R của đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2 lớn hơn R của đoạn mạch khi mắc R1 song song R2 nên dòng điện chạy qua đoạn mạch nối tiếp có cường độ nhỏ hơn dòng điện chạy qua đoạn mạch song song nên. Ta có: - Khi R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,4A nên: R1 + R2 = \(\dfrac{U}{I_1}\) = \(\dfrac{6}{0,4}\) = 15 (1) - Khi R1 song song R2 thì I2 = 1,8A nên: \(\dfrac{R_{1_{ }}R_2}{R_1+R_2}\)=\(\dfrac{U}{I_2}\)=\(\dfrac{6}{1,8}\)=\(\dfrac{10}{3}\) (2) Kết hợp (1) và (2) ta có R1R2 = 50 (3) Từ (1) và (3) giải ra ta có R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω (hoặc R1 = 10 Ω; R2 = 5 Ω).
    bởi Đậu Đại Học 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho hai điện trở R1= 6 ôm,R2=10ôm mắc nối tiếp vs nhau . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 6V

  a) tính R tương đương của đoạn mạch

  b) tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

    bởi Nguyễn Thị Thanh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xin lỗi bạn lúc nãy nhầm

  a,

  điện trở tương đương là

  Rtd=R1+R2=6+10=16(Ω)

  cường độ dòng điện toàn mạch là

  I=U:R=6:16=0,375(A)

  I1=I2=I=0,375A

  Hiệu điện thế 2 đầu điện trở R1 là

  U1=I1.R1=0,375.6=2.25(V)

  Hiệu điện thế 2 đàu R2 là

  U2=I2.R2=0,375.10=3,75(v)

    bởi Dương Ngọc Hà 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1