ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.4 trang 27 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.4 trang 27 SBT Vật lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 10.1, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.

B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.

C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.

D. Cả ba câu trên đều không đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Khi di chuyển con chạy về phía đầu M điện trở trong mạch sẽ giảm đi mà ta có: I=U/R nên khi R giảm thì I tăng, đèn sẽ sáng mạnh hơn.

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.4 trang 27 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1