ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.6 trang 28 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.6 trang 28 SBT Vật lý 9

Trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.

a. Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?

b. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Điện trở của biến trở là:

 \({R_{bt1}} = \frac{{{U_{bt}}}}{I} = \frac{{U - {U_v}}}{I} = \frac{{12 - 6}}{{0,5}} = 12{\rm{\Omega }}\)

b) Mạch gồm biến trở nối tiếp với điện trở R

- Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R và biến trở khi đó là:

 I=Uv/R=4,5/12=0,375A

- Để vôn kế chỉ 4,5V, điện trở của biến trở khi đó phải là:

Rbt2=UI−R=12.0,375−12=20Ω

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 28 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1