ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.5 trang 28 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.5 trang 28 SBT Vật lý 9

Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.

a. Đèn và biến trở phải mắc với nhau như thế nào để đèn có thể sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này.

b. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

c. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện chạy trong mạch phải có giá trị bằng cường độ dòng điện định mức của bóng đèn vì vậy phải mắc nối tiếp bóng đèn và biến trở với nhau. Sơ đồ mạch điện như dưới đây:

b) Mạch gồm đèn nối tiếp với biến trở:

\(= > I = {I_{den}} = {I_{bt}}\)

Đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở là:

\({R_{bt}} = \frac{{12 - 2,5}}{{0,4}} = 23,75{\rm{\Omega }}\)

c) Số phần trăm (%) vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua là:

\(n = \frac{{23,75}}{{40}}.100{\rm{\% }} = 59,4{\rm{\% }}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.5 trang 28 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1