ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.3 trang 27 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.3 trang 27 SBT Vật lý 9

Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm.

a. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

b. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Điện trở lớn nhất của biến trở là:

\(\begin{array}{l} {R_{{\rm{max}}}} = \frac{{\rho .l}}{S} = \frac{{\rho .N\pi .d}}{S}\\ = \frac{{{{0,4.10}^{ - 6}}.500.3,14.0,04}}{{{{0,6.10}^{ - 6}}}} = 41,9{\rm{\Omega }} \end{array}\)

b) Biến trở chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là:

 Imax=Umax/Rmax=67/41,9=1,6A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.3 trang 27 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1