YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.18 trang 11 SBT Vật lý 8

Bài tập 3.18 trang 11 SBT Vật lý 8

Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km với vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 9km với vận tốc 15m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5km với vận tốc 45km/h. Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường là.

A. 21km/h

B. 48 km/h

C. 45km/h

D. 37km/h

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tóm tắt:

Đoạn đường 1: s1 = 2 km; vận tốc v1 = 36 km/h.

Đoạn đường 2: s= 9 km; vận tốc v= 15 m/s.

Đoạn đường 3: s2 = 5 km; vận tốc v= 45 km/h.

Vận tốc trung bình: vtb = ?

Lời giải:

Chọn B.

Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường là:

\({v_{tb}} = \frac{{{S_1} + {S_2} + {S_3}}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}} = 48km/h\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.18 trang 11 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF