Tính Vtb trên cả quãng đường AB có vận tốc trong 1/3 đoạn đường đầu là 14km/h ?

bởi Nguyễn Thủy 21/09/2018

Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đi vs vận tốc V1 là 14km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi vs vận tốc V2 là 16km/s, đoạn đường cuối cùng đi vs vận tốc V3 là 8km/h.

a)Tính Vtb trên cả quãng đường AB

b)Biết thời gian đi từ A đến B là 1,5h. Tính độ dài quãng đường AB

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi S là độ dài AB (km)
         t1,t2,t3 lần lượt là thời gian đi trên các đoạn đường 
  Thời gian đi trên đoạn đường đầu là :      \(t_1=\dfrac{S}{3}:14 =\dfrac{S}{42} (h)\)
  Thời gian đi trên đoạn đường  thứ 2 là :   \(t_2=\dfrac{S}{3}:16 =\dfrac{S}{48} (h)\)
  Tthời gian đi trên đoạn đường thứ 3 là :   \(t_1=\dfrac{S}{3}:8 =\dfrac{S}{24} (h)\) 
  Tổng thời gian đi trên AB là: \(t=t_1+t_2+t_3=\dfrac{S}{42}+\dfrac{S}{48}+\dfrac{S}{24}=\dfrac{29S}{336}(h)\)            
  Vận tốc trung bình: \(v_{tb}=\dfrac{S}{t}=\dfrac{S}{\dfrac{29S}{336}}=\dfrac{336}{29}\approx 11,6(km/h)\) 

  b) Quãng đường AB là: \(S=v_{tb}.t=11,6.1,5=17,5(km)\)

  bởi Đồng Thanh Huệ 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan