Nếu thang ngừng thì khách phải đi lên trong bao lâu ?

bởi Đặng Ngọc Trâm 21/09/2018

Một thang cuốn tự động đưa khách từ tàng trệt lên lầu trong siêu thị mất thời gian 1 phút . Nếu thang chạy mà khách bước lên thì mất 40 giây . Nếu thang ngừng thì khách phải đi lên trong bao lâu ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi S là quãng đường :

  \(V_1:V_2\) lần lượt là vận tốc của tháng máy và nguười đi bộ.

  Thang máy chạy : S = 60s = 40s . V1 + 20s. V1

  Nếu thang máy vừa chạy ,người đó vừa đi :

  \(S=40.V_1+40.V_2\)

  Ta có V1 . 20 = V2 . 40

  => S = V1 . 60s = V2 . 120s

  => Thời gian tìm là 120s = 2 phút

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan