ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{30^0}\) .
  Trong các câu sau đây thì câu nào sai?

  • A. Góc phản xạ i’ = 300
  • B. i + i’ = 300
  • C. i’ + b = 900
  • D. a = b = 600

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có :

  i = i’ = 300

  i + i’ = 600

  a = b = 600

  ⇒ Đáp  án B sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF