ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi gương đặt tại A, góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng? 

   

  • A. \({60^0}\)
  • B. \({30^0}\)
  • C. \({45^0}\)
  • D. \({65^0}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo đề bài: Góc \(SIR{\rm{ }} = {\rm{ }}{90^0}\)

  ⇒ Góc \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}i = {\rm{ }}{45^o}\)

  ⇒  Góc a giữa tia tới và gương là 450

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF