AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây? 

  • A. r = 90°          
  • B. r = 45°
  • C.  r = 180°
  • D. r = 0°

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng thì góc phản xạ r = 0°

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA