RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s. khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là: 

  • A. 5 s  
  • B. 50 s
  • C. 500 s 
  • D. 5000 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng:

  V = 300 000 000 m/s = 300 000 km/h

  Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

  t = s/v = (150 000 000)/(300 000) = 500s

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>