AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào? 

  • A. Mặt gương
  • B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương
  • C. Mặt phảng vuông góc với tia tới
  • D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>