YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?  

  • A. 20°
  • B. 80°
  • C. 40°
  • D. 60°

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o giá trị góc tới bằng 1/2 góc tạo bởi tia phản xạ với tia tới tức là bằng 20o

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA