ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C4 trang 16 SGK Vật lý 7

Giải bài C4 tr 16 sách GK Lý lớp 7

Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.

a) Hãy vẽ ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

b) Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c) Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S'

d) Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S' mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

 
 
 • Vẽ ảnh S’ dựa vào tính chất của ảnh qua gương phẳng (ảnh đối xứng vật qua gương)

 •  Vẽ hai tia phản xạ IR và KM theo định luật phản xạ ánh sáng.

 •  Kéo dài 2 tia phản xạ gặp nhau tại S’.

 • Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S'

  • Mắt đặt trong khoảng IR và KM sẽ thấy S’ .

 • Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S' mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.

  • Mắt ta nhìn thấy S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S’ đến mắt. 

  • Không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’  chứ không có ánh sáng thật đến S’

 • Kết luận :

  • Ta nhìn thấy ảnh ảo S'  vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'

 

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 16 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1