ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5.12 trang 17 SBT Vật lý 7

Bài tập 5.12 trang 17 SBT Vật lý 7

Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng (hình 5.7)

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

    a. Xác định khoảng không gian cần đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của S

    b. Nếu đưa S lại gần gương hơn thì khoảng không gian này sẽ biến đổi như thế nào? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Muốn nhìn thấy ảnh S’ thì mắt phải đặt trong chùm tia phản xạ ứng với chùm tia tới xuất phát từ S tới gương. Hai tia phản xạ ngoài cùng trên gương ứng với hai tia tới ngoài cùng trên gương là SI và SK. Vùng quan sát được thể hiện như hình vẽ sau:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

b. Nếu đưa S lại gần gương hơn thì ảnh S’ cũng ở gần gương hơn, góc IS’K sẽ tăng lên và khoảng không gian cần đặt để nhìn thấy S’ cũng tăng lên.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.12 trang 17 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1